Polecane strony

Strony w języku polskim:

www.nil.org.pl - Naczelna Izba Lekarska

www.kslp.pl - Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich

www.kspipp.vel.pl - Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich

www.ifmsa.pl - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny

www.kdsz.pl - Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia

www.sfkpgdansk.pl - Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Oddział w Gdańsku

www.creightonmodel.pl - oficjalna strona na temat Modelu Creightona (CrMS)

www.naprotechnology.pl - oficjalna strona na temat NaProTechnologii

www.fccp.pl - Fertility Care Centers of Poland

www.npr.pl - Liga Małżeństwo Małżeństwu

www.psnnpr.com - Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny

www.iner.pl - Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. J. Rötzera (INER Polska)

www.fpr.pl - Fundacja "Pomoc Rodzinie"

www.hli.org.pl - Human Life International

www.isr.org.pl - Instytut Świętej Rodziny

 

Strony w języku angielskim:

www.matercare.org - strona MaterCare International

www.fiamc.org - Światowa Federacja Katolickich Stowarzyszeń Medycznych

www.naprotechnology.org -główna strona informacyjna o NaProTechnologii

www.fertilitycare.net - The FertilityCare and NaProTechnology of Europe

www.linacre.org - The Linacre Centre for Healthcare Ethics