Ludzie MaterCare Polska
Ewa Maria PROKOP

Ewa Maria Prokop - Prezes Fundacji MaterCare Polska. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz medycyny. Na co dzień związana ze Szpitalem im. Św. Rodziny w Warszawie, aktualnie w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii oraz studiów doktoranckich w Zakładzie Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej WIM. W szczególny sposób zainteresowana pomocą medyczną dla kobiet w krajach rozwijających się.  Biegle posługuje się językiem angielskim i włoskim.

 
Nikoleta BRODA

Nikoleta Anna Broda - Członek Zarządu Fundacji MaterCare Polska, położna, magister socjologii. Związana ze Szpitalem im. św. Rodziny w Warszawie.  Zainteresowania: rodzina, medycyna, polityka społeczna, Public Relations, hippika. Prywatnie - żona i mama. Komunikuje się w języku niemieckim, angielskim i rosyjskim.

 

 
Prof. dr hab. med. Bogdan CHAZAN

­Ginekolog położnik, obecnie Dyrektor Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. Św. Rodziny w Warszawie.

Przewodniczący Rady Fundacji MaterCare Polska oraz MaterCare International pomagającej matkom i dzieciom w krajach rozwijających się, szczególnie zagrożonych ubóstwem i brakiem opieki medycznej.

­Członek Rządowej Rady Ludnościowej
­

Członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN.

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.  Przebywał na stażach naukowych między innymi na Węgrzech, w Anglii (King's College Hospital) oraz w Holandii. Habilitował się w 1990 roku, a w 1998 otrzymał tytuł profesora. Do 2001 r. Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka przy ul Kasprzaka w Warszawie.
W latach 1998 - 2001 był konsultantem krajowym w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
Prowadził program "Promocja zdrowia matki i dziecka" sponsorowany przez Fundusz Rozwoju ONZ i Rząd Polski. Członek zespołu ekspertów, który na zlecenie Ministerstwa Zdrowia opracował program pt. "Poprawa opieki perinatalnej w Polsce".  Autor programu polityki zdrowotnej nt. rozpowszechniania naturalnego rozpoznawania płodności (2007) i programu społecznego 'Rodzicielstwo zdrowe od początku' (2008).
Wyróżniony "Parasolem Szczęścia" przez czytelników miesięcznika "Twoje Dziecko" za działanie na rzecz humanizacji położnictwa.
Autor licznych prac i opracowań naukowych z dziedziny położnictwa i ginekologii oraz licznych artykułów i wypowiedzi prasowych.