Projekt Isiolo

Wskaźnik śmiertelności matek w Kenii jest jednym z najwyższych w Afryce. Przy porodzie umiera co dziewiętnasta kobieta. Dla porównania - w Polsce i Kanadzie umiera jedna kobieta na 20-30 tysięcy porodów. W małych wioskach położonych w najuboższych krajach, poza obszarem zainteresowania mediów i opinii publicznej, młode kobiety umierają w wyniku krwotoku lub powikłań okołoporodowych. Jednym z najczęstszych powikłań są przetoki (fistula), które tworzą się na skutek przedłużonego porodu.Wiele młodych kobiet nie jest w stanie urodzić samodzielnie z powodu nieprawidłowej budowy miednicy kostnej.

W 2005 roku ks. bp Luigi Locati, administrator apostolski w Isiolo w Kenii, poprosił organizację  MaterCare International o zapewnienie opieki medycznej kobietom na tym terenie - wyjątkowym ze względu na stopień izolacji, ubóstwa, a także zaniedbania przez instytucje rządowe i organizacje pozarządowe.  MCI odpowiedziała pozytywnie na apel księdza biskupa. W ten sposób powstał Projekt Isiolo. Ksiądz biskup Locati nie doczekał niestety jego realizacji, ponieważ został zamordowany podczas prowadzenia mediacji między plemionami walczącymi o prawa do pastwisk i dostęp do wody. Zapoczątkowane przez niego dzieło jednak trwa i - mimo trudności - rozwija się.

Budowa szpitala położniczego w Isiolo rozpoczęła się w lutym 2009 roku, w odpowiedzi na dramatyczną prośbę bpa Luigiego Locati. Poniżej progu nędzy żyje tu aż 60% populacji, a wskaźniki umieralności okołoporodowej są zatrważające. Śmiertelność matek i noworodków w tej pustynnej części Kenii należy do najwyższych na świecie.

06.jpg

Po wnikliwej analizie sytuacji w regionie MCI opracowało kompleksowy program opieki położniczej. Będzie się on opierał na 30-łóżkowym szpitalu położniczym, który zapewni opiekę specjalistyczną w przypadku powikłań zagrażających życiu. Przy szpitalu powstaną zbudowane zgodnie z miejscową tradycją chaty (manyattas), w których kobiety z odległych obszarów będą mogły oczekiwać na poród z dostępem do natychmiastowej pomocy w razie powikłań. Źródłem energii elektrycznej dla szpitala będą panele słoneczne oraz biogaz, wytwarzany ze szpitalnych ścieków i w pobliskich farmach mlecznych.

Podstawowa opieka położnicza będzie również udzielana w wiejskich przychodniach macierzyńskich. Ponadto opracowany został system transportu sanitarnego matek i noworodków oraz program szkoleń dla miejscowych kobiet, tradycyjnie asystujących przy porodach w domu.

W roku 2010 Fundacja MaterCare Polska zorganizowała zbiórkę darów w postaci nowego i używanego sprzętu medycznego, w którą włączyło się wiele osób indywidualnych, lekarzy oraz szpitali m.in. z Warszawy (Szpital im.Św.Zofii, Centrum Zdrowia Dziecka) i Krakowa. Dzięki pomocy Caritas Polska wysłano do Kenii dwa kontenery ze sprzętem medycznym, oraz oknami, które przekazał Szpital im.Św.Rodziny w Warszawie.

W dniu 12 lipca 2011 r., odbyło się poświęcenie i oddanie do użytku przychodni dla matek i dzieci w Merti, gdzie znajduje się również sala porodowa oraz sala do cięć cesarskich. Na uroczystościach obecny był prof.Bogdan Chazan wraz z prof.Robertem Walleyem z Kanady. Teraz czekamy na oddanie do użytku i wyposażenie szpitala położniczo-ginekologicznego w Isiolo (zdjęcie obok), oraz opracowujemy program szkolenia kobiet pomagających przy porodach tzw. TBA (Temporary Birth Attendants).

Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom, dzięki którym możemy realizować naszą pracę związaną z pomocą najuboższym matkom i ich dzieciom.

Zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami z Kenii, które są umieszczone w naszej Galerii.

 

Polecamy artykuły:

Ciche Tsunami, ND, Nr 29 (3960) 05-06.02.2011

Caritas pomaga MaterCare International